Αναδρομή σε προηγούμενες ζωες μέσω ύπνωσης… ή και σε κάποιο χρονικό σημείο αυτής της ζωής προκειμένου να εντοπίσουμε καταστάσεις η και αντικείμενα που για κάποιο λόγο έχουμε ξεχάσει.

Η ενεργοποίηση του Ασυνειδήτου Εαυτού οδηγεί, κατευθυνόμενα, στην ανάδυσή από τη μνήμη καταστάσεων και συνθηκών σίγουρα και με ασφάλεια.